به فکر من

کاش به فکرم بودی
همه جا و هر لحظه همدمم بودی
در چشمانت خیره میشدم و میگفتم:

کاش تو همیشه در کنارم بودی.....

................................................

عشق من بدان اگر نباشی روزگارم سیاه است
بدون تو جانم در عذاب است
روزی گر نبینم تو را...
دنیایم تلخ و همچون زهر است

[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:28 ] [ رضا نوربخش ]
خرید بک لینک خرید بک لینک