قدم زدن...

دلم کمی خیابان میخواهد،
کمی پا برای قدم زدن
کمی دست برای گرفتن...
کمی "تو"…همین.

...................................................

آب از سرم گذشته،
فریاد میزنم:
( دوستت دارم )
و < تو >
آرام و خونسرد،
به ترکیدن حباب ها

میخندی !!!........................ 

[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:27 ] [ رضا نوربخش ]
خرید بک لینک خرید بک لینک