احساس....

عمقِ ، احسـاسِ مرا ...؟

با قلمت ، ویـــران کــن ....

حسِ خاموش مرا ....

با "نفس"ت بـوران کن ...!

من، فقط نــام تـــو را ....

بــر قلمم حک کردم ...!

با غزلهای خودت ، بار دگـر ...؟

طــوفان کن .......!!!
[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:29 ] [ رضا نوربخش ]
خرید بک لینک خرید بک لینک