احساس....

عمقِ ، احسـاسِ مرا ...؟

با قلمت ، ویـــران کــن ....

حسِ خاموش مرا ....

با "نفس"ت بـوران کن ...!

من، فقط نــام تـــو را ....

بــر قلمم حک کردم ...!

با غزلهای خودت ، بار دگـر ...؟

طــوفان کن .......!!!
[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:29 ] [ رضا نوربخش ]

به فکر من

کاش به فکرم بودی
همه جا و هر لحظه همدمم بودی
در چشمانت خیره میشدم و میگفتم:

کاش تو همیشه در کنارم بودی.....

................................................

عشق من بدان اگر نباشی روزگارم سیاه است
بدون تو جانم در عذاب است
روزی گر نبینم تو را...
دنیایم تلخ و همچون زهر است

[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:28 ] [ رضا نوربخش ]

قدم زدن...

دلم کمی خیابان میخواهد،
کمی پا برای قدم زدن
کمی دست برای گرفتن...
کمی "تو"…همین.

...................................................

آب از سرم گذشته،
فریاد میزنم:
( دوستت دارم )
و < تو >
آرام و خونسرد،
به ترکیدن حباب ها

میخندی !!!........................ 

[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:27 ] [ رضا نوربخش ]

انتظار...

عزیز جانم!

چشمانم در انتظار توست...
پس چرا نمی آیی؟
نمیابی مرا؟یا.....
نمیخواهی مرا؟
.
.

...................................

هر دقیقه از زندگی ممکن است

آخرین دقیقه آن باشد

و من دوست دارم در آخرین دقایق هم

با تو باشم. 

[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:26 ] [ رضا نوربخش ]

تمام سهم من از دنیا

تمام سهم من از دنیا

همین دستان گرم توست

که..

با بودنش کسی مرا دست کم نمیگیرد

....................................................

تـــو.....
تمنای مـن و یار مـــن و جان مـنی پس بمان...

تا کـــه نمــانم به تمـــنای کسـی... 

[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:23 ] [ رضا نوربخش ]
خرید بک لینک خرید بک لینک